Menu

O nás

“Nejlepší způsob jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit.” Abraham Lincoln

Vítejte v exponenciální době

Když jsme v roce 1997 založili společnost Etnetera, objevily se první mobilní telefony a několik společností už mělo webové stránky. Firmy jako Google, YouTube nebo Facebook ještě neexistovaly. Rychlý skok do roku 2017. Rozhlédněte se – technologie jsou všude a to, co dnes nosíme v kapsách, by před 20 lety stálo miliony dolarů. A hodně z toho by vůbec nebylo možné.

Srovnatelný technologický pokrok, ke kterému došlo během dvou desetiletí, se podle odhadů uskuteční v příštích čtyřech letech. Už nemluvíme o lineárním, nýbrž exponenciálním vývoji.

Vytvořením Future Port Prague společně s našimi vizionářskými partnery chceme pomáhat lidem a firmám v našem regionu lépe pochopit tento fenomén. Je třeba rozumět technologiím, ale také hlubším společenským změnám, které vyžadují přehodnocení a opětovné propojení našich obchodních modelů a prostředí, našich vzdělávacích systémů, a hlavně vlastních myšlenkových postojů.

Pokud to zvládneme a spojíme s kreativním inženýrským duchem a silnou tradicí inovace v České republice a ve všech zemích střední a východní Evropy, mohli bychom využít tento potenciál k tomu, aby náš region uspěl v nadcházející digitální revoluci. A o tom je Future Port Prague.

Zrození Future Port Prague

Vznik vizionářského futuristického festivalu umožnily tři ingredience: vášeň Martina Holečka z Etnetery pro technologické trendy, která se plně rozvinula po přečtení knihy Petra Diamandise BOLD; inspirace z open-air inovačního festivalu Propelify, který přenesl technologie ze sálů a kanceláří na otevřenou scénu s úchvatným panoramatem Manhattanu v pozadí; a nakonec hledání dobrého způsobu, jak vyjádřit vděk při oslavě 20. výročí založení společnosti Etnetera.

Po projednání konceptu Future Port Prague s desítkami obchodních a komunitních lídrů bylo jasné, že tu existuje poptávka po akci, která kombinuje vliv exponenciálního růstu nových technologií a zároveň příležitostí, které vytvářejí. Jinými slovy, ukáže inovátorům a těm, kteří ve firmách rozhodují, věci ve větším kontextu.

Světlá budoucnost (pokud ji takovou vytvoříme)

Naším cílem je představit pozitivní vizi budoucnosti, v níž jsou lidé podporováni, nikoliv zastrašováni technologiemi. To není slepý techno-optimismus. Technologický pokrok sám o sobě nezaručuje lepší svět a šťastnější život.

Věříme, že technologie jsou stále silnějším a zároveň dostupnějším nástrojem. Abychom je smysluplně využívali, musíme začít správnými informacemi a porozuměním. A právě o tom je Future Port Praha.

Tři hlavní myšlenky

Naším cílem je, aby návštěvníci festivalu a účastníci konference odešli se třemi hlavními myšlenkami:

Změny způsobené technologiemi se týkají i mne, mé společnosti, mého života – není to něco, co se děje v daleké zemi nazývané Silicon Valley, a dostane se sem nejdříve za 15 let.

Je to velká výzva, ale ještě větší příležitost – technologie, které jsou dnes přístupné jednotlivcům a malým podnikům za hubičku, byly před 20 lety vyhrazeny pouze vládám, armádě a největším korporacím s miliardovými rozpočty.

Jsou tu jednoduché způsoby, jak začít – experimentování, neustálé učení a rychlé prototypování jsou snadné metody, které vám vám ukáží, že nemusíme bojovat, nýbrž můžeme využít jejich sílu ve vlastní prospěch. Dejte nám vědět, zda se nám to podařilo!

Náš tým

Náš nadšený tým, který pro vás připravuje Future Port Prague